Ballina
Kurset
Rreth Projektit
Benefitet
Slack
Kyçu
Regjistrohu
  • Plotësim i kërkesave të punëdhënësve

    Giving open access to critical IT knowledge to high school students and vocational schools
  • Teknologji të reja

    Giving open access to critical IT knowledge to high school students and vocational schools
  • Zhvillim i karrierës

    Giving open access to critical IT knowledge to high school students and vocational schools
7 orë
Zhvillimi praktik i
aplikacioneve te
bazuara ne web

Fokusi kryesor i këtij kursi do të jetë drejt teknologjive Front End, kryesisht HTML, CSS, Bootstrap dhe Javascript. Ndër të tjera, ky kurs do të ju mundësojë të planifikoni dhe implementoni një aplikacion bazik, të mësoni trendet e fundit në zhvillimin e web aplikacioneve dhe të mësoni të ndjekni metoda të punës të cilat ju lehtësojnë punën në ekip.

FILLO KURSIN
7 orë
Dizajnimi, Analizimi dhe
Integrimi i bazës së të
dhënave në web

Përmes këtij kursi ju do të mësoni të dizajnoni databaza në bazë të kërkesave specifike, metodat e analizës së kërkesave gjatë implementimit si dhe mënyrën se si të integroni databaza të ndryshme në aplikacionet e web-it.

FILLO KURSIN
7 orë
Integrimi i produkteve
softwerike të
përshkallëzuara

Kursi i tretë i platformës përfshinë metodat e përshkallëzimit të një softueri, procesin, sigurinë dhe stabiliteti të sistemit. Në këtë kurs ndër të tjera do të mësoni se si të dizajnoni një arkitekturë të mirëfilltë të softuerit me potenical të përshkallëzimit në të ardhmen.

Pa pengesa gjuhesore

Platforma është e dizajnuar në gjuhën shqipe. Kurrikula e kurseve online është dizajnuar veçanarisht për të ndihmuar nxënësit dhe studentët në zhvillimin e aftësive të nevojshme në mënyrë që të përparojnë në karrierë dhe të shkëlqejnë në rrugëtimin profesional dhe akademik.

Trajnere me pervoje

Trajnerët e përzgjedhur për mbajtjen e kurseve të Kursorit janë profesionalë të fushës së TIK-ut. Ata do të prezantojnë kurikula të përshtatura nga kurikulat ekzistuese të shkollave, kërkesave të tregut të punës si dhe kurikulave të testuara të standardit botëror.

Perfitime edukative

Kurrikula e kurseve online është e përshtatur të plotësojë mësimet e përfituara nga shkolla apo universiteti dhe të ju ndihmojë për një performancë të shkëlqyer. Gjithashtu, platforma ju mundëson t’i ndiqni kurset në oraret që ju përshtaten më shumë.